67/45KG - Servo standardb3,5KG

Brand: Kyosho
8,00€

67/45KG - Servo standardb3,5KG